בדיקות קרינה

קרינה בלתי מייננת – היבט סביבתי

קרינה בלתי מייננת הינה קרינה אלקטרומגנטית שנוצרת ממקורות אנרגיה שונים ומגוונים כמו אנטנות שידור, רדיו וסלולר בסביבתנו, מתקנים חשמליים, תנורי מיקרוגל, ארונות וחדרי תקשורת ואמצעים רבים אחרים.
חברתנו עוסקת במתן שירותי מדידות של קרינה בלתי מייננת בתחומי ה-RF, ELF ו-MW וכן בסיכונים העומדים עבור הציבור הרחב בתחומים הללו.

לחברת טבת כל ההסמכות וההיתרים מטעם המשרד להגנת הסביבה וככזו, מבצעת החברה מדידות ע"פ נוהלי המשרד בתחומים השונים של הקרינה הבלתי מייננת, תוך שימת דגש מקצועי וענייני לסיכוני קרינה שונים הנובעים ממגוון רב של מקורות.

כחברה מהוותיקות בתחום וכנציגה של מיכשור מהמובילים בשוק, המדידות הנערכות על ידינו מבוצעות באמצעות ציוד מן המתקדם והמשוכלל שקיים, אשר נותן לנו את היכולת להציע ללקוחותינו הן מיפוי נקודתי מדויק והן ניטורים ארוכי טווח, על מנת לתת מענה מיטבי לחשיפה לקרינה סביבתית ממקורות רבים ושונים בו-זמנית.

כל הציוד בעזרתו אנו עורכים את המדידות מכוייל לפי התקנים המחמירים ISO/IEC17025.

בנוסף, לחברתנו היכולת להציע שירות ייחודי במדידות קרינה מרחביות – מיפוי קרינה ברחבי כל היישוב / העיר. בכך, ניתן לקבל מפת קרינה ובה ניתן במהירות ובפשטות לאתר נקודות "חמות" מבחינת רמות קרינה ולהתמקד באיזורים אלו.

הבדיקות אותן אנו מבצעים בנושא כוללות:

 בתחום ה-RF – מדידות מאנטנות סלולריות, אנטנות רדיו/קשר, משדרי חובבים וכן מרשתות ה-WIFI השונות.(כולל שירות מיפוי קרינה מרחבי
  באיזורים נרחבים).

 בתחום ה-ELF – מדידות מכבלי מתח גבוה, שנאים, חדרי טרפו, ארונות חשמל ומתקני חשמל רבים נוספים.

 בתחום ה-MW – מדידות מאנטנות שידור, תנורים, מיקרוגלים ועוד.

קרינה מייננת

קרינה מייננת היא קרינה בעלת אנרגיה מספיק גבוהה כדי לגרום לשינויים בשכבת האלקטרונים של אטומים ולפרק מולקולות. קיימים מספר סוגים של קרינה מייננת.

קרינה גרעינית שמקורה באיזוטופים לא יציבים:

 קרינת α (אלפא).

 קרינת β (בטא).

 קרינת γ (גמא).

 קרינת n (נויטרונים).

קרינה ממכשירי קרינה (רנטגן, מאיצים):

 קרינת X (קרינת רנטגן).

 קרינת γ (גמא).

 קרינת n (נויטרונים).

קרינה מייננת ידועה כמחוללת פוטנציאלית של סרטן ושל שינויים גנטיים. לכן הרשויות דואגות לרגולציה קפדנית בכל הקשור למתן היתר בשימוש בקרינה מייננת בתעשייה, במחקר, ברפואה או במוסדות להשכלה.
הרגולציה היא מצד המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות, המנפקים היתר קרינה מחד ומצד מנהל הבטיחות במשרד הכלכלה, המפקח על בריאות העובדים מאידך.

מוגדרים שני תקני חשיפה בתחום:

 לעובדי קרינה, לפי תקנות משרד הכלכלה.

 לעובדים שאינם מוגדרים כעובדי קרינה ול"ציבור הרחב", לפי תקנות הרוקחים והדרישות של המשרד להגנת הסביבה.

המשרד להגנת הסביבה מפיק היתרי קרינה לרדיואיזוטופים ולמכשירי קרינה לא-רפואיים.
משרד הבריאות מפיק היתרי קרינה למכשירים דיאגנוסטיים וטיפוליים ברפואה, ברפואת שיניים וברפואה וטרינרית.

חברת טבת הינה בעלת הסמכה ממינהל הבטיחות במשרד הכלכלה ומוכרת כמעבדה לקרינה מייננת משנת 1993. ככזו, עם למעלה מעשרים שנות ניסיון, ערכה מאות בדיקות וחוות דעת בתחום הקרינה בתעשייה, ברפואה, במוסדות להשכלה גבוהה ובמחקר.

אנו מספקים שירותים בתחומים הבאים:

א. עריכת סקרי סיכוני קרינה כפועל יוצא של אחסון ושימוש בחומרים רדיואקטיביים ובמכשירי קרינה. הגדרת אמצעי הבטיחות וחישובים עבור המיגונים
   הנדרשים בשגרה. בדיקת השלכות הקרינה בתאונות ומצבי חירום.
   עריכת תכניות בטיחות קרינה וניסוח נהלי בטיחות קרינה וכן הוראות למקרי תאונות ומצבי חירום. מילוי שאלונים מהמשרד להגנת הסביבה.
   מתן סיוע בקביעת אוכלוסיות עובדים כעובדי קרינה. קביעת הדרישות לניטור אישי וסביבתי.

ב. בתחום הרנטגן הרפואי, חישובים של המיגונים הנדרשים לפי NCRP147.

ג. עריכת כל המסמכים הדרושים לצורך קבלת היתר קרינה מהרשויות לפי שיטת "מפתחות ביד". הן מהמשרד להגנת הסביבה והן ממשרד הכלכלה.
   כבעלת ניסיון רב בתחום, אנו מלווים בטיפול מלא וצמוד בהשגת ההיתרים מהרשויות.

ד. ביצוע של פיקוח הקרינה השנתי המחויב לשם חידוש היתרי קרינה קיימים של מתקני קרינה ואיזוטופים(מקורות פתוחים וחתומים).
   פיקוח זה כולל בדיקת התארגנות המוסד בבטיחות קרינה, מדידות בשטח כולל בדיקות ממרח למקורות החתומים והפתוחים.
   הפיקוח כולל גם עדכון של תכניות בטיחות הקרינה ושל סקרי סיכונים אם נדרש.

ה. מדידות קרינה לשם קבלת היתר ייצוא של מתכות למיחזור.

ו. מתן הדרכות לעובדים בנושאי בטיחות קרינה, המחויבות בחוק, בהתאם לדרישות התקנות.

ז. פיקוח קרינה להובלה של חומרים רדיואקטיביים.

 

01-01-17

פרסום של נוהל רעש חדש 2017

 בקישור הבא

  

APEX2

משאבת הדיגום האישית המתקדמת ביותר בעולם, הכוללת שימוש ב- BT וגלאי תנועה מובנה.

  

  

dBadge 2

הדוסימטר המתקדם בעולם, הכולל יכולת הקלטה לזיהוי מקור הרעש, גלאי תנועה וטכנולוגיית תקשורת BT מהפכנית


  

תקנות בנושאי גהות תעסוקתית
בקישור הבא

  

SMP2

מכשיר מהפכני בתחום מדידות הקרינה, גששים מרובים,GPS מובנה, צג צבעוני ודיוק מירבי, עכשיו בשימוש גם במעבדת טבת