ניטור סביבתי תעסוקתי

חשיבותו של הניטור הסביבתי - תעסוקתי לגורמים כימיים ורעש במקומות העבודה רבה, וחיונית להבטחת בריאותם של עובדים בארגונים. מטרתו של הניטור התעסוקתי היא לזהות או לשלול חריגות של חומרים כימיים או פיסיקליים (רעש, קרינה ועוד) מהרף המותר, בהתאם להנחיות כפי שנקבעו על ידי משרד הכלכלה או על פי דרישת מפקח עבודה אזורי, ולהפחיתם באמצעים שונים המפורטים בחוק תקנות הבטיחות בעבודה.

השלב הראשון לכל ניטור הוא סקר גהותי מכין, הסוקר את סוגי המפגעים הכימיים או הפיזיקליים אליהם נחשפים העובדים, מעריך את מידת החשיפה שלהם ובוחן את צורת השימוש של העובדים עם החומרים השונים.

הדוגמים של טבת אשר עובדים בהתאם לדרישת התקנות לפי שיטות עבודה NIOSH, OSHA, ו- HSE השונות, מוסרים דו"ח מפורט, המנוסח על פי המפרט שקבע משרד הכלכלה, וכולל המלצות לשיפור במידת הצורך ובהתאם לתקנות בנושא.

טבת הינה מעבדה מהוותיקות בתחום הבריאות התעסוקתית ואיכות הסביבה בישראל, מוסמכת מטעם משרד הכלכלה בתחום הגהות והרעש משנת 1991 ומוסמכת מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות על פי תקן ISO/IEC17025 לדיגום ולמדידות רעש משנת 2009.

צוות הדוגמים של טבת בעל ניסיון רב בתחומי תעשייה שונים ומגוונים ועושה שימוש בציוד מהמתקדמים בארץ בכל תחומי הניטור והמדידה על מנת להבטיח את אמינות ומהימנות התוצאות הנמדדות בשטח והאנליזות המופקות מהן.

כמו כן, המעבדה מקיימת קשרי עבודה ושיתופי פעולה שוטפים עם בעלי ידע וגורמים מקצועיים רבים בארץ ובעולם בתחום הבריאות התעסוקתית, ונעזרת בהם ככל שנדרש.

החברה מבצעת בהצלחה רבה מאות מדידות בשנה, במפעלים, חברות, משרדים ומוסדות רבים ומלווה בקביעות ארגונים במשך שנים רבות בתחום הגהות התעסוקתית לצורך שיפור וקידום תחום זה במקומות העבודה השונים.

 

01-01-17

פרסום של נוהל רעש חדש 2017

 בקישור הבא

  

APEX2

משאבת הדיגום האישית המתקדמת ביותר בעולם, הכוללת שימוש ב- BT וגלאי תנועה מובנה.

  

  

dBadge 2

הדוסימטר המתקדם בעולם, הכולל יכולת הקלטה לזיהוי מקור הרעש, גלאי תנועה וטכנולוגיית תקשורת BT מהפכנית


  

תקנות בנושאי גהות תעסוקתית
בקישור הבא

  

SMP2

מכשיר מהפכני בתחום מדידות הקרינה, גששים מרובים,GPS מובנה, צג צבעוני ודיוק מירבי, עכשיו בשימוש גם במעבדת טבת