רעש תעסוקתי

הרעש מהווה גורם השכיח ביותר לפגיעה בבריאות העובד במקום העבודה.
על כן, קבע מינהל הבטיחות במשרד הכלכלה תקנות המגדירות מהו רעש מזיק וכן מדיניות טיפול במפגעי רעש ומעקב בריאותי לעובדים החשופים לרעש שכזה.
מדיניות זו מתבססת על תקנות הבטיחות בעבודה (גהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), התשמ"ד -1984.
תקנות אלו דורשות בין היתר, ביצוע של מדידות חשיפת העובדים לרעש מזיק בתדירות של פעם בשנתיים במקום העבודה.
חברת טבת הינה בעלת הסמכה בתחום מדידות הרעש משנת 1991 וככזו, ערכה אלפי בדיקות וחוות דעת בתחום הרעש במקומות עבודה.
החברה מחזיקה ברשותה ציוד מתקדם למדידות הכולל מדי רעש למדידה נקודתית ודוזימטרים על מנת לבחון את החשיפה ארוכת הטווח של העובד.

הערכת החשיפה לרעש:

 מדידות רעש נקודתיות בעמדות עבודה או בתהליכי עבודה, בהם הרעש הוא קבוע וחישוב של החשיפה הכוללת של העובדים.

 מדידות בעזרת דוזימטרים לרעש, אשר מוצמדים לעובדים במהלך עבודתם ורושמים בצורה רציפה את מפלסי הרעש להם הם חשופים וע"י כך
  בוחנים את החשיפה הכוללת לאותם עובדים במהלך יום עבודה.

 מתן חוות דעת על האפשרויות להשתקת רעש במקומות העבודה, אמצעי המיגון הנדרשים וכן מערך הפיקוח הרפואי הנדרש לעובדים בהתאם
  לחשיפות לרעש במקום.

 

01-01-17

פרסום של נוהל רעש חדש 2017

 בקישור הבא

  

APEX2

משאבת הדיגום האישית המתקדמת ביותר בעולם, הכוללת שימוש ב- BT וגלאי תנועה מובנה.

  

  

dBadge 2

הדוסימטר המתקדם בעולם, הכולל יכולת הקלטה לזיהוי מקור הרעש, גלאי תנועה וטכנולוגיית תקשורת BT מהפכנית


  

תקנות בנושאי גהות תעסוקתית
בקישור הבא

  

SMP2

מכשיר מהפכני בתחום מדידות הקרינה, גששים מרובים,GPS מובנה, צג צבעוני ודיוק מירבי, עכשיו בשימוש גם במעבדת טבת